โกรท ฮอร์โมน

โกรท ฮอร์โมน คือฮอร์โมน ซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโน 191 ตัว ประกอบกับ ถูกผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า พิทูอิทารี Pituitary
เกี่ยวข้องกับกระบวนการ การเจริญเติมโตของร่างกาย รวมทั้งกระบวนการสร้างและสลายของร่างกาย เป็นตัวสร้างเซลล์ต่างๆ เป็นตัวเก็บโปรตีน
สร้าง ซ่อม เซลล์ ในร่างกาย ไม่ให้เราแก่ รักษาการบาดเจ็บ และที่สำคัญที่สุดคือ เป็นฮอร์โมนหลักเลยที่ช่วยในการ เผาผลาญไขมัน

โกรท ฮอร์โมน

หน้าที่ของโกรทฮอร์โมน
1. ควบคุมการเจริญเติมโตของร่างกาย
2. ควบคุมการทำงานของอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย
3. ดูแลเรื่องการสร้างเซลล์ใหม่ให้กับอวัยวะต่างๆ เมื่อสึกหรอและต้องการซ่อมแซมให้ฟื้นฟู
กลับมาทำงานได้เหมือนปกติ ทำให้เซลล์อ่อนเยาว์เป็นหนุ่มเป็นสาว ชลอความชรา
4. ดูแลการสร้างเซลล์กระดูกอ่อน ทำให้กระดูกเจริญเติมโตได้ตามปกติ
5. ควบคุมการทำงานของระบบสมอง และเสริมสร้างพัฒนาการของเซลล์สมอง
6. ควบคุมการทำงานของเอ็มไซม์หลายชนิดในร่างกายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. กระตุ้นการสร้างและเจริญเติมโตของเสตมเซลล์ในร่างกาย

 

 

ในปี ค.ศ.1990 Dr.Daniel Rudman ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง Hormone โดยใช้โกรทฮอร์โมน หรือ HGH ที่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศสหรัฐสังเคราะห์ขึ้น การวิจัยงานสำคัญเรื่องนี้กระทำขึ้น ณ Medical College of Wisconsin เมือง Milwunkee ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้อาสาสมัครจำนวน 26 คน อายุ ระหว่าง 61-81 ปี (พวกได้รับฮอร์โมน 12 คน และพวกไม่ได้รับฮอร์โมน 14 คน)
โดยการฉีดฮอร์โมน HGH เพื่อศึกษาผลของ HGH ในการชะลอความชราในมนุษย์ ผลของการวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ใน นิตยสาร New England journal of Medicine ในปี ค.ศ.1990 ผลการทดลองครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ไม่เพียงฮอร์โมน HGH จะชะลอ ความแก่ได้ (retard aging) แต่ยังทำให้ร่างกาย ฟื้นคืนสภาพความเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ไม่ต่ำกว่า 10-20 ปี (reverses the agin process) ในขณะที่คนที่ไม่ได้รับฮอร์โมน จะแก่ชราลงไปตามอายุขัย

 

ผลการวิจัย
HGH ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อให้แก่ร่างกายโดยเฉลี่ย 8.8%
เพิ่มประสิทธิภาพพลังทางเพศ
ผลการรักษาผู้ชายที่มีปัญหาสมรรถทางเพศเสื่อมจำนวน 302 คน ด้วย HGH พบว่า 75% มีสมรรถภาพโดยรวมดีขึ้น
เพิ่มสมรรถนะร่างกายของนักกีฬา
HGH ช่วยให้มีพลังงานเพิ่มขึ้น ร่างกายกระฉับกระเฉงและออกกำลังกายได้นานขึ้น HGH ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นและพังผิด
HGH ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก
ช่วยลดไขมันแต่เพิ่มกล้ามเนื้อ
ไม่มีวิธีการลดไขมันในร่างกายใด ที่จะมีประสิทธิภาพแบบเบ็ดเสร็จดังเช่น HGH
ลดไขมันไปพร้อมๆ กับเพิ่มกล้ามเนื้อ (ขณะที่การจำกัดอาการ (Diet) จะลดทั้งไขมันและกล้ามเนื้อในเวลาเดียวกัน)
โดยเฉพาะการลดไขมันส่วนใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในส่วนของไขมันที่อยู่ลึกภายในร่างกายที่มักเป็นสาเหตุของภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

code-0222

นอนหลับสบาย หลับลึก

 

 

ด้วย IGF-1 จากเขากวางอ่อน
  ตามปกติ โกรท ฮอร์โมน จะหลั่งออกมาปริมาณ
มากที่สุดในช่วงที่ร่างกายหลับสนิทคือประมาณเที่ยงคืน
ถึงตีสอง แต่การที่ร่างกายจะหลับสนิทได้ก็จะต้องมี
ปริมาณ IGF-1 หรือ HGH ในเลือดสูง จึงจะนอนหลับ
ได้สนิท ทำให้คนสูงอายุชอบตื่นกลางดึก นอนไม่ค่อย
หลับในตอนกลางคืน เนื่องจากมีระดับของ IGF-1 ใน
เลือดต่ำนั่นเอง

เมื่อร่างกายได้รับ IGF-1 จากเขากวางอ่อน จะเป็นการ Start วงจรของการนอนหลับสนิทอีกครั้ง เมื่อ IGF-1 ในเลือดสูงขึ้น
ร่างกายก็จะหลับสนิท เมื่อหลับสนิท ร่างกายก็จะหลั่งโกรธฮอร์โมนออกมามาก ส่งผลให้วงรอบของการนอนหลับเป็นปกติ และการ
หลั่งโกรธฮอร์โมนดี ทำให้ร่างกายคงความอ่อนเยาว์และสดชื่น
  เพราะโกรทฮอร์โมน จะหลั่งออกมาในตอนหลับลึก ถึงร้อยละ 75 ของโกรทฮอร์โมนที่หลั่งทั้งหมดต่อวัน การนอนหลับจึงสำคัญ
มากต่อการมีสุขภาพดีและอ่อนเยาว์
  โกรทฮอร์โมน หรือ IGF-1 ทำให้ผิวสดใส เจ่งตึง อ่อนเยาว์ การแบ่งตัวเป็นปกติ ทำให้โครงสร้างของผิวหนัง คอลลาเจน อีลาสติน
ไฮยาลูรอนมีโครงสร้างที่อ่อนเยาว์และแข็งแรง

code-0233

สิ่งที่ Dr.Daniel Rudman ค้นพบโดยการฉีด HGH ให้แก่มนุษย์ทำให้มนุษย์ไม่แก่นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ร่างกายตอบสนองต่อ HGH
โดยการเปลี่ยนเป็น IGF-1 ให้กลายเป็น IGF-1 ออกมาหมุนเวียนในกระแสเลือด
HGH จึงเป็นเพียงสารตั้งต้นที่จะเปลี่ยน IGF-1 ส่วนสารที่ทำหน้าที่ของ โกรท ฮอร์โมน จริงๆ แล้วคือ IGF-1

Website-for-code-Cr 06

 

การศึกษาของ น.พ.Rudman ในคนไข้อายุ 60-81ปี ด้วย HGH เป็นเวลา 6เดือน พบว่า

code-0244

 

ติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อ
line-2  tel-2  fb-2

 

829 /29-30 ถนน ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

map

backtotop